CONTÁCTANOS    ASÓCIATE       

Tema:  Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Alta: 25/07/2014

 

Actualitzat: 25/07/2014

Consulta:

Les màquines que estan en baixa temporal han de pagar IAE?

Aquest impost s’ha de pagar per màquina o per empresa operadora?

Resposta:

Les màquines que no estan instal·lades no han de pagar IAE, per tant, les màquines que estan en situació de suspensió temporal no han de pagar l’IAE.

En relació amb l’impost, l’epígraf és el 969.4 de la secció 1era de les vigents tarifes de l’IAE.

Sempre que es tracti d’una empresa que supera el milió d’euros de xifra neta de negoci s’estableix una quota per màquina. L’import es calcula pel nombre de màquines:

- 46,031517 per cadascuna de les de tipus A i

- 93,307129 per cadascuna de les de tipus B.

Aquest import correspon a la quota tarifa. A cadascun dels imports anteriors se’ls hi aplica un coeficient de ponderació que és el mateix per ambdós tipus de màquines, perquè és el que li correspon a l’empresa en funció de la seva xifra neta de negoci (de l’1,29 a l’1,35).

Entenem per xifra neta de negoci la part de recaptació que correspon exclusivament a l’empresa operadora.

Tema:  Recuperar els avals d’empresa operadora Tipus A

Alta: 16/07/2014

 

Actualitzat: 16/07/2014

Consulta:

Es poden recuperar els avals d’empresa operadora de tipus A?

Resposta:

Per a sol·licitar la devolució dels avals en el cas d’una empresa operadora Tipus A cal sol·licitar la cancel·lació de la inscripció en el Registre d’empreses operadores i la devolució de l’aval a la DGTJ. No és possible sol·licitar la devolució dels avals sense realitzar la cancel·lació de la inscripció al Registre.

Si l’empresa operadora està inscrita al Registre com a empresa operadora de Tipus A i B no es podrà sol·licitar la devolució de l’aval ja que aquest restarà com a garantia de Tipus B.

Respecte l’aval pel nombre de màquines, en el supòsit de que hi hagi una variació del tram per l’eliminació de les màquines Tipus A, segons les informacions que ens facilita la DGTJ, es podrà sol·licitar la devolució parcial de l’aval tot indicant la fiança o fiances a les que s’han d’imputar les devolucions.

En aquest cas recomanem a l’empresa operadora que contacti amb la seva companyia asseguradora per tal que s’estudiï el seu cas individualment.

Tema:  Desregularització de les màquines de tipus A

Alta: 04/07/2014

 

Actualitzat: 04/07/2014

Consulta:

Puc instal·lar una màquina de tipus A a qualsevol establiment sense realitzar cap tràmit? Què passa amb aquests emplaçaments?

Resposta:

Per a instal·lar una màquina Tipus A no és necessari expedir un permís d’explotació ni presentar la sol·licitud d’autorització d’emplaçament.

Així mateix, els emplaçaments Tipus A queden anul·lats. Si l’autorització d’instal·lació és indistinta es pot substituir la màquina de tipus A per una màquina de Tipus B, presentant una nova autorització d’emplaçament per una màquina de Tipus B. Per al cas que ja existeixi una altra empresa operadora de Tipus B al mateix establiment, serà aquesta operadora qui tindrà l’exclusivitat per a instal·lar una altra màquina de Tipus B.

Tema:  Màquina B limitada

Alta: 25/02/2014

 

Actualitzat: 14/05/2014

Consulta:

Si a la meva empresa operadora tinc 100 màquines de tipus B, quantes màquines B limitada puc donar d’alta?

Resposta:

L’empresa operadora podrà explotar les màquines B limitada en substitució de les màquines de tipus B que estan en situació de suspensió, no podent superar en cap cas el límit del 50% del percentatge de les màquines en suspensió.

Per exemple, una empresa amb 100 màquines de tipus B:

a) si té 20 màquines en situació de suspensió, podrà donar d’alta 10 màquines B limitada. L’empresa tindrà llavors 20 màquines en situació de suspensió i 10 màquines B limitada;

b) si té 10 màquines en situació de suspensió, podrà donar d’alta 5 màquines B limitada. L’empresa tindrà llavors 10 màquines en situació de suspensió i 5 màquines B limitada;

c) si no té cap màquina en situació de suspensió, haurà de donar 2 màquines en suspensió per a poder tenir 1 màquina B limitada.

En total, l’empresa operadora no pot tenir més del 20% de les seves màquines en situació de suspensió i se li autoritzarà B limitades fins a un màxim del 50% d’aquestes.

En quant a la tramitació dels permisos de les màquines B limitada (L), aquests no seran “permisos nous” sinó uns permisos temporals, en substitució de 2 permisos preexistents, i que no desapareixen, sinó que estan temporalment suspesos.

Per tal de conservar les màquines B limitada que l’empresa tingui d’alta, sempre haurà de mantenir en suspensió l’equivalent per poder-les continuar explotant. Aquesta equivalència és de 2 màquines en suspensió per cada màquina B limitada.

Eventos

Mayo 2019
L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Newsletter

 

Haz tu consulta

consulta
Rellena el siguiente formulario
y haz tu consulta
 

Sinergia CCS

consulta
ser asociado de Acordjoc
 
Diputació 279, 6o 4a
08007 Barcelona
T +34 934 874 785
F +34 934 880 913

INTERMAQ Modulo cas